Wat is een Franse informele brief?

Wat is een Franse informele brief?

Let er bij het schrijven van een Franse informele brief op dat het een persoonlijke brief is en dat je de persoon aan wie je het schrijft dus kent. De aanspreekvorm is ‘tu’ (jij) in plaats van ‘vous’ (u). De volgende opbouw is standaard voor een informele Franse brief:

Hoe noem je een geadresseerde in een Franse brief?

In een Franse brief noem je de naam van de geadresseerde niet. Je schrijft enkel ‘Monsieur’, ‘Madame’ of bijvoorbeeld “Monsieur le directeur’. Eindig de aanspreking altijd met een komma.

Hoe schrijf je een brief in het Frans?

In de brief schrijf je de landnaam in het Frans, In een Franse brief noem je de naam van de geadresseerde niet. die maakt dat je de brief schrijft. Probeer te vermijden om zinnen te beginnen met ‘Ik’, dit kan onbeleefd overkomen. Volgende alinea’s. Schrijf hier je brief verder uit. Slotalinea.

Wat is een aanhef in een Franse brief?

Aanhef. In een Franse brief noem je de naam van de geadresseerde niet. Je schrijft enkel ‘Monsieur’, ‘Madame’ of bijvoorbeeld “Monsieur le directeur’. Eindig de aanspreking altijd met een komma. Voorbeeld: