Wat is commandovoering?

Wat is commandovoering?

Commandovoering is het (onder operationele omstandigheden) effectief leiden van een militaire organisatie om haar opgedragen doelstellingen op een beslissend moment in tijd en plaats te realiseren door het concentreren van gevechtskracht.

Wat is AAW defensie?

Dit hoofdstuk gaat in op de algemene aspecten van commandovoering. Het beschrij het begrippenkader behorend bij commandovoering en plaatst commandovoering in een operationele context en omgeving.

Wat is Opdrachtgerichte commandovoering?

Binnen Opdrachtgerichte Commandovoering geeft de commandant aan ‘wat’ er moet gebeuren en ‘waarom’. Hij doet dit door een Commanders intent te formuleren dat op een heldere wijze de gewenste uitkomst van een operatie beschrijft.

Wat betekent Mia leger?

M.I.A. M.I.A. in 2016. Ze is het bekendst onder haar artiestennaam M.I.A., wat staat voor “Missing in Acton” en “Missing in Action”.

Wat is een Bevelsuitgifte?

Hoewel termen als ‘commandovoering’ en ‘bevelsuitgifte’ bij veel mensen een gevoel van weerstand, onbegrip of beperking van vrijheid zal oproepen, is het doel van Opdrachtgerichte Commandovoering juist precies het tegenovergestelde.

Wat is stafofficier?

Een militaire staf is een groep personen die de commandant van een militaire eenheid bijstaat. De staf omvat in de regel twee delen: een algemene staf en een bijzondere staf. De staf van een grote eenheid wordt geleid door een stafchef. Hij coördineert en plant de taken van de verschillende stafofficieren.

Waar staat Roswoz voor?

Reveille, OchtendSport, Wassen, Ontbijt, Ziekenrapport. De standaard volgorde van activiteiten om de dag te starten.

Wat doen de genietroepen?

CBRN genie Een speciale taak van de Genie is het verrichten van ontsmettingswerkzaamheden op het gebied van chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) stoffen. Denk aan zenuwgassen, virussen, bacteriën en atoombommen.

Waar staat MIA voor?

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Wat betekent PM defensie?

Pro memorie betekent ter herinnering.

Wat doet een staff Colonel?

Een militaire staf is een groep personen die de commandant van een militaire eenheid bijstaat. De algemene staf analyseert, bestudeert en adviseert de commandant inzake personeel, tucht en motivatie, inlichtingen en veiligheid, training en operaties, logistiek.

Wat is de taak van de landmacht?

De landmacht verdedigt het Nederlandse grondgebied. Tegen vijandige landen, maar ook tegen aanvallen van groeperingen op bijvoorbeeld Nederlandse burgers of vitale objecten als (kern)energiecentrales, drinkwatervoorzieningen en computersystemen. De landmacht ondersteunt overheidsinstanties.