Wat is de gemiddelde bevolking van Brazilie?

Wat is de gemiddelde bevolking van Brazilië?

BRAZILIE : Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier. Brazilië had in 2017 207.353.391 inwoners. Dit betekent dat de gemiddelde bevolkingsdichtheid ca. 20 inwoners per km2 bedraagt. In 1950 had Brazilië nog maar 50 miljoen inwoners.

Wat is de verstedelijking in Brazilië?

Er is sprake van een voortdurende verstedelijking: 86% van de bevolking woont in de steden (2017), waarbinnen vooral de krottenwijken of favelas zich razendsnel hebben uitgebreid. Brazilië is in een periode van ongeveer vijftig jaar veranderd van een overwegend agrarische in een stedelijke samenleving.

Wat is de zuigelingensterfte in Brazilië?

De zuigelingensterfte bedraagt ongeveer 17 per 1000 levendgeborenen (2017). Historische bevolkingsgroei in Brazilië (in miljoenen): 1776 1,9. 1876 10,9. 1900 17,3. 1940 41,2. 1950 51,9. 1960 70,1. 1970 93,2.

Wat is de bevolkingsdichtheid in Brazilië?

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier. Brazilië had in 2017 207.353.391 inwoners. Dit betekent dat de gemiddelde bevolkingsdichtheid ca. 20 inwoners per km2 bedraagt.